Projekto svarbiausi tikslai

Pagrindiniai siekiami tikslai yra šie: įrankyje realizuojami lygiagretieji algoritmai, kurie bus optimizuojami pagrindinėms šiuolaikinių lygiagrečiųjų kompiuterių architektūroms (kompiuterių klasteriams, grid tinklo kompiuteriams ir šiuolaikiniams daugiabranduoliniams kompiuteriams); baziniuose globaliosios optimizacijos algoritmuose naudosime minimalią informaciją apie uždavinio specifiką (juodosios dėžės principą), tačiau suteiksime vartotojui galimybę modifikuoti algoritmus, kai gaunama papildoma informacija apie uždavinio specifiką (pvz. turime galimybę skaičiuoti tikslo funkcijos gradientą); įrankio efektyvumą analizuosime spręsdami du sudėtingus statybų inžinerijos uždavinius, tai leis įvertinti realias įrankio galimybes.