Pamatų sijynai

Vienas kuriamų optimizavimo technologijų taikymų – rostverkinių pamatų schemų statiniams optimizavimas.

Tokius pamatus sudaro keliasdešimt į gruntą sukaltų polių, apjungiamų jungiančiosiomis sijomis. Optimizuojant tokius pamatų sijynus, siekiama, kad polių skaičius sijyne būtų minimalus, o kiekviename poliuje kylančios atraminės reakcijos neviršytų leistinųjų reakcijų verčių. Tą galima pasiekti keičiant (optimizuojant) polių padėtis po jungiančiosiomis sijomis.

Šiame skyriuje aprašoma pamatų sijynų tiesioginės analizės baigtinių elementų metodu programa. Programos paskirtis – būti „juodosios dėžės“ algoritmu optimizavimo programoms. Jungiančiosios sijos idealizuojamos lenkiamų strypų baigtinias elementais, o poliai – spyruoklinėmis atramomis su duotaisiais standumais. Programa pirmiausia nustato mažiausią galimą polių kiekį, automatiškai sudalina sijyną į baigtinių elementų tinklelį ir spręsdama statikos uždavinį suranda visas atramines reakcijas poliuose.
Plačiau...

Elektros kabeliai

   Daugelyje technologinių procesų optimalumas yra labai svarbi savybė: siekiama mažinti gaminio įrenginio svorį, tūrį, vartojamos energijos kiekį [9,16], su minimaliom pažeidom apdoroti gaminį [8, 18].

   Šiuolaikinėje automobilių gamyboje svarbią vietą užima elektros kabelių (izoliuotų laidų pluoštų), skirtų perduoti energijai ar informacijai tinkamų geometrinių ir fizinių parametrų parinkimas. Siekiama užtikrinti patikimą ir saugų energijos ir informacijos perdavimą, naudojant kuo mažiau metalo (vario) - tai leidžia mažinti įrangos kainą ir jos užimamą erdvę automobilyje. Laidų su optimaliais skersmenimis projektavimas mobiliuose įrenginiuose priklauso nuo įrenginio specifikacijos ir dizaino, mobiliųjų įrenginių laidams projektuoti turi būti taikomi kiti standartai, negu stacionariuose įrenginiuose.

   Šiuolaikiniuose aukštesnės klasės automobiliuose talpinama apie 3 km elektros laidininkų, kurie sveria daugiau nei 40 kg.

   Laidų  skerspjūvių plotai  pluošte yra natūraliai ribojami iš apačios vario elektroterminių savybių. Elektros srovė, tekėdama laidu, generuoja šilumą, dėl ko kyla jo temperatūra. Kuo didesnis srovės tankis, tuo aukštesnė temperatūra pasiekiama stacionariajame režime. Siekiama, kad ši temperatūra neviršytų izoliacijos lydymosi temperatūros (apie 120 laipsnių Celsijaus). Vystantis naujoms technologijoms laidų skaičius ir masė mobiliuose įrenginiuose tik didės, todėl inžinieriams pagrindinis tikslas yra nustatyti optimalų laido skerspjūvio plotą, kad būtų sumažinta bendra laidų masė įrenginyje. 
Plačiau...

Daugiamatės skalės

Daugiamačių skalių (DS) metodas sprendžia, kaip artumo duomenimis apibrėžti objektai gali būti patikimai atvaizduoti taškais mažo matmenų skaičiaus erdvėje. Objektų artumas yra apibrėžiamas jų porų skirtingumu. Ieškoma taškų mažo matmenų skaičiaus erdvėje, tarp kurių atstumai atitiktų duotus skirtingumus. Atvaizdavimo kokybė yra matuojama įtempimo funkcija, kuri lygina objektų skirtingumą ir atstumą tarp juos atvaizduojančių taškų. Objektų atvaizdžiai gali būti randami minimizuojant šią funkciją: turi būti rastos tokios taškų koordinatės, kad įtempimo funkcija būtų minimali. Dažniausiai DS naudojama Euklido norma. Tačiau DS su kitokiomis Minkovskio normomis sprendimo erdvėje gali būti informatyvesnės.
Plačiau...

Susietumų nustatymas

Uždavinio tikslas nustatyti įėjimų ir išėjimų susietumą. Įėjimas i laikomas susietu su išėjimu j, jeigu egzistuoja toks įėjimo poveikis, kad pakeitus įėjimo i reikšmę į priešingą, į priešingą keičiasi ir išėjimo j reikšmė. Kombinacinės schemos funkcijos sąsaja turi penkis parametrus. Pirmasis parametras yra poveikio simbolinė eilutė iš nulių ir vienetų. Pagal šią eilutę funkcija paskaičiuoja rezultatų simbolinę eilutę iš nulių bei vienetų ir gražina kaip antrąjį parametrą. Trečiasis parametras nurodo poveikio simbolinės eilutės ilgį. Ketvirtasis parametras nurodo rezultatų simbolinės eilutės ilgį. Penktasis parametras nenaudojamas. Kiekvienas poveikio ir rezultatų eilučių simbolis atitinka funkcijos įėjimus ir išėjimus. Į įėjimus gali būti paduotos, o išėjimuose gali būti gautos reikšmės nulis ir vienetas. Funkcija bet kokiam įėjimo poveikiui paskaičiuoja rezultatus. Uždavinys pasiūlytas Kauno technologijos universiteto prof. habil. dr. R. Šeinausko.
Plačiau...

Lazeriai

2009 metais ParSol įrankis buvo panaudotas tobulinant ir realizuojant dvimačių ir trimačių nestacionarių netiesinės optikos ir puslaidininkių fizikos uždavinių sprendimo algoritmus, pateiktus 2008 metų ataskaitoje.Yra išnagrinėta lygiagrečiųjų algoritmų sudarymas, jų realizavimas naudojant ParSol tiesinės algebros objektų biblioteką ir gautųjų algoritmų efektyvumo analizė mišrios procesorių architektūros kompiuteriams.
Plačiau...