Įėjimų ir išėjimų kombinacinėse schemose susietumo nustatymas

Uždavinio tikslas nustatyti įėjimų ir išėjimų susietumą. Įėjimas i laikomas susietu su išėjimu j, jeigu egzistuoja toks įėjimo poveikis, kad pakeitus įėjimo i reikšmę į priešingą, į priešingą keičiasi ir išėjimo j reikšmė. Kombinacinės schemos funkcijos sąsaja turi penkis parametrus. Pirmasis parametras yra poveikio simbolinė eilutė iš nulių ir vienetų. Pagal šią eilutę funkcija paskaičiuoja rezultatų simbolinę eilutę iš nulių bei vienetų ir gražina kaip antrąjį parametrą. Trečiasis parametras nurodo poveikio simbolinės eilutės ilgį. Ketvirtasis parametras nurodo rezultatų simbolinės eilutės ilgį. Penktasis parametras nenaudojamas. Kiekvienas poveikio ir rezultatų eilučių simbolis atitinka funkcijos įėjimus ir išėjimus. Į įėjimus gali būti paduotos, o išėjimuose gali būti gautos reikšmės nulis ir vienetas. Funkcija bet kokiam įėjimo poveikiui paskaičiuoja rezultatus. Uždavinys pasiūlytas Kauno technologijos universiteto prof. habil. dr. R. Šeinausko.

Sprendžiama vidutinio dydžio funkcija c7552. Šiai funkcijai poveikio simbolinės eilutės ilgis yra lygus 206, o rezultatų simbolinės eilutės ilgis lygus 107. Taigi funkcija turi 206 įėjimus ir 107 išėjimus. Ši funkcija yra iš ISCAS85 testo, kurio aprašymas pateikiamas:

  • D. Bryan, "The ISCAS'85 benchmark circuits and netlist format"
  • F. Brglez, H. Fujiwara, "A Neutral Netlist of 10 Combinational Benchmark Circuits and a Target Translator in Fortran", distributed on a tape to participants of the Special Session on ATPG and Fault Simulation, Int. Symposium on Circuits and Systems, June 1985
  • F. Brglez, P. Pownall, R. Hum, "Accelerated ATPG and Fault Grading via Testability Analysis", Proc. IEEE Int. Symposium on Circuits and Systems, pp. 695-698, June 1985

Uždavinys sprendžiamas VGTU BOINC platformoje.