Projekto vykdytojai

Darbo vadovas prof. habil. dr. Raimondas Čiegis koordinavo viso projekto veiklą, vadovavo VGTU mokslininkų grupei, į kurią įėjo M. Meilūnas, V. Starikovičius, M.M. Baravykaitė, G. Jankevičiūtė, I. Laukaitytė, N. Tumanova ir R. Skirmantas ir tiesiogiai dalyvavo jos vykdomuose darbuose. Ši grupė toliau vystė skaitinius algoritmus ir atliko išsamius skaičiavimo eksperimentus tobulinant laidų pluošto modeliavimo algoritmus. Taip pat paruošė BoincSolver, Master-Slave ir Parsol įrankių dokumentaciją internete. Tvarkė projekto dokumentaciją ir metinę ataskaitą.

Prof. habil. dr. Rimantas Belevičius vadovavo VGTU mokslininkų grupei, į kurią įėjo D. Rusakevičius, D. ŠeŠok ir P. Ragauskas. Ši grupė taikė sudarytus "juodosios dėžės" globaliojo optimizavimo algoritmus sudėtingoms taikomosioms sistemoms optimizuoti bei validavo sukurtą optimizavimo technologiją sudėtingos konfigūracijos polinių pamatų optimizavimui. Ši grupė taip pat paruošė projekto internetinę svetainę.

Prof. dr. Julius Žilinskas vadovavo MII mokslininkų grupei, į kurią įėjo E. Filatovas, S. Ivanikovas, R. Paulavičius ir A. Igumenov. Ši grupė realizavo lygiagrečiojo šakų ir rėžių algoritmo pagrindinius metodus ir taisykles grid tipo heterogeniniuose kompiuterių resursuose. Parengė galutines programų sąsajas - "juodąsias dėžes" optimizavimo algoritmams.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Matematinio modeliavimo katedra

firefox prof. habil. dr. Raimondas Čiegis
doc. dr. Mečislovas Meilūnas
dr. Milda Marija Baravykaitė
dr. Vadimas Starikovičius
dokt. Inga Laukaitytė
dokt. Gerda Jankevičiūtė
Natalija Tumanova
Matematinio modeliavimo katedros darbuotojai vykdė 4 Eureka projektus (kai kuriuose iš jų dirbo ir MII mokslininkai), Framework 6 INTAS projektą (kartu su 4 šalių mokslininkais), šiuo metu vykdo Eureka projektą su Miuncheno Bundesvero technikos universiteto mokslininkais, taip pat Aukštųjų technologijų plėtros programos projektą GridGlobOpt (kartu su MII mokslininkų grupe).
Interneto svetainė: http://www.mmk.fm.vgtu.lt/

Teorinės mechanikos katedra

firefox
prof. habil. dr.Rimantas Belevičius
doc. dr. Dmitrij Šešok
dr. Dainius Rusakevičius
Interneto svetainė: http://www.tmk.fm.vgtu.lt/lt


Skaičiavimo centras

firefox
VGTU Skaičiavimo centras:
Direktorius doc. dr. Remigijus Kutas
Interneto svetainė: http://www.sc.vgtu.lt
Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija
Vedėjas doc. dr. Arnas Kačeniauskas
Vyresn. mokslo darbuotojas dr. Vadimas Starikovičius
administratorius Tomas Katkevičius
Interneto svetainė: http://www.sc.vgtu.lt/lt/24696/Lygiagreciuju_skaiciavimu_laboratorija

Matematikos ir informatikos institutas

Sistemų analizės skyrius

MII vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Julius Žilinskas
dokt. Remigijus Paulavičius
dokt. Sergėjus Ivanikovas
dokt. Aleksandr Igumenov
dokt. Ernestas Filatovas
Interneto svetainė: http://www.mii.lt

Mokslininkų grupė vykdė tarptautinius ir Lietuvos projektus globaliojo optimizavimo, lygaigrečiųjų ir grid skaičiavimų tematika. J. Žilinskas vykdė NATO ir Royal Society finansuojamą podoktarantūros stažuotę "Stochastic interval methods for process optimisation" University College London (2003-2004 m.), NATO finansuojamą reintegracijos Lietuvoje tyrimą "Global optimisation combining deterministic and stochastic approaches for chemical engineering" (2004-2007 m.). Vykdoma COST veikla IC0805 "Open Network for High-Performance Computing on Complex Environments" (2009-2013 m.). J. Žilinsko, R. Paulavičiaus, S. Ivanikovo Mokslines išvykas į Edinburgo lygiagrečiųjų skaičiavimų centrą EPCC finansavo Europos Komisija per HPC-Europa (2005, 2007 m.) ir TRACS (2001 m.) programas. Be Aukštųjų technologijų programos projekto "Globalus sudėtingų sistemų optimizavimas naudojant didelio našumo skaičiavimus ir grid technologijas" (2007-2009 m.) vykdyti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojami: mokslo programa "Lietuvos GRID - Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklas" (2005-2006 m.), mokslininkų grupių projektai "Metodai ir algoritmai technologinių procesų optimizavimui ir valdymui" (2006 m.), "Daugiamačių duomenų vizualizavimas interaktyvioje globaliojoje optimizacijoje" (2007 m.), ir Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojama "Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklo (LitGrid)" programa (2007-2009 m.).

Kompanijos

UAB „Matrix Software Baltic“

firefox Direktorius: dr. Saulius Valentinavičius
Interneto svetainė: http://www.matrix-software.nl

Įmonė yra Olandijos programinės įrangos kompanijos „Matrix Software“ Lietuvos padalinys. Įmonės darbuotojai kuria ir palaiko kelis programų paketus, tarp jų ir konstrukcijų analizės baigtinių elementų metodu ir projektavimo paketą „MatrixFrame“, kuriame numatoma įdiegti kai kuriuos projekto vykdymo metu pasiektus rezultatus.

UAB „Constructus“

firefox Direktorius Gaudentas Pumputis
Interneto svetainė: http://www.constructus.lt

Įmonė pastaruoju metu buvo viena didžiausių Lietuvos statybos kompanijų,
garsėjanti technine kompetencija, tarptautine patirtimi ir žiniomis