img
img

Apie projektą

Šiame darbe kuriami globaliojo optimizavimo lygiagretieji įrankiai, skirti sudėtingų technologinių sistemų optimizavimui. Įrankių efektyvumas tiriamas sprendžiant du statybų inžinerijos uždavinius. Pirmasis uždavinys skirtas pamatų sijynų polių optimalaus išdėstymo skaičiavimui, antrajame uždavinyje optimizuojamos pastatų perdangų laikančiųjų konstrukcijų schemos. Abiem atvejais tikslo funkcijos reikšmės skaičiavimas viename taške yra sudėtingas netiesinis uždavinys, kuris sprendžiamas naudojant specialias skaitines sudėtingų sistemų modeliavimo programas. Taigi būtina orientuotis į „juodosios dėžės“ klasės globaliojo optimizavimo algoritmus. Įrankyje realizuoti įvairūs šakų ir rėžių metodo variantai, orientuojamasi į lygiagrečiųjų kompiuterių architektūros naujausias tendencijas. Algoritmai optimizuoti kompiuterių klasteriams, grid tinklo kompiuteriams ir šiuolaikiniams daugiabranduoliniams (multi-core ir many-core) kompiuteriams. Daugiabranduoliniai kompiuteriai tampa standartiniu skaičiavimo įrankiu, todėl būtina sukurti lygiagrečiuosius pagrindinių modeliavimo įrankių variantus. Plačiau...

Projekto naujienos: